Środa, 16 października 2019 r.

  MENU PRZEDMIOTOWEStrona główna / Zamówienia Publiczne / ArchiwumInformację utworzył(a): Jan Wróblewski
Data utworzenia: 2012-08-23 11:24:43
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: przetarg 285052 - 2012

Na podstawie art. 92 ustawy zadnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami), informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Świadczenie usługi cateringowej dla uczestników szkoleń operacji szkoleniowej -Dopłaty bezpośrednie a Zasada Wzajemnej Zgodności w gospodarstwach rolnych województwa dolnośląskiego, opolskiego i lubuskiego - w ramach działania - Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie - objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”, nr sprawy ZM/ZP/2/12, wpłynęło osiem (2) oferty. Poniższy plik JPG przedstawia zestawienie wszystkich ofert z podaniem nr oferty, nazwy i adresu wykonawcy, ceny oferty brutto, liczbę uzyskanych punktów w kryterium oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty.

Pobierz załacznik: "http://bip.oodr.pl/store/285052-2012.jpg"Informację opublikował(a): Marcin Majgier
Data publikacji: 2012-08-23 11:24:43


Informację zmodyfikował(a): Agnieszka Chruszczewska
Data modyfikacji: 2017-06-12 14:03:15Liczba odwiedzin dzisiaj: 38
Ostatnia modyfikacja zawartości: 11-10-2019, 13:20:47

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie
49-330 Łosiów, ul. Główna 1, tel.: 77 / 4125 297, 4125 327, faks: 77 / 412 53 68
strona www: www.oodr.pl, e-mail: bip@oodr.pl
NIP: 747-10-02-433, REGON: 004515965