Biuletyn używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka prywatności
Polityka plików "Cookies"
AKCEPTUJĘ
Środa, 03 czerwca 2020 r.

  MENU PRZEDMIOTOWEStrona główna / Zamówienia Publiczne / ArchiwumInformację utworzył(a): Jan Wróblewski
Data utworzenia: 2012-11-28 10:56:44
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: przetarg 446442 - 2012

Na podstawie art. 92 ustawy zadnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - dalej zwanej „Ustawą Pzp” informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Usługa przygotowywania, dostarczania oraz podawania posiłków dla uczestników konferencji i konkursów organizowanych przez D.P. w 2013 roku”, nr sprawy DP/ZP/3/12, wpłynęło jedenaście (11) ofert. Poniższa tabela przedstawia zestawienie wszystkich ofert z podaniem nr oferty, nazwy i adresu wykonawcy, ceny oferty brutto, liczbę uzyskanych punktów w kryterium oceny ofert: cena, Wykonawców, których oferty zostały odrzucone, Wykonawców wykluczonych z postępowania oraz wybór najkorzystniejszej oferty.


Pobierz załacznik: "http://bip.oodr.pl/store/przetarg.pdf"Informację opublikował(a): Wojciech Dąbrowski
Data publikacji: 2012-11-28 10:56:44


Informację zmodyfikował(a): Agnieszka Chruszczewska
Data modyfikacji: 2017-06-12 14:03:50Liczba odwiedzin dzisiaj: 106
Ostatnia modyfikacja zawartości: 02-06-2020, 09:04:01

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie
49-330 Łosiów, ul. Główna 1, tel.: 77 / 4125 297, 4125 327, faks: 77 / 412 53 68
strona www: www.oodr.pl, e-mail: bip@oodr.pl
NIP: 747-10-02-433, REGON: 004515965