Biuletyn używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka prywatności
Polityka plików "Cookies"
AKCEPTUJĘ
Środa, 03 czerwca 2020 r.

  MENU PRZEDMIOTOWEStrona główna / Zamówienia Publiczne / ArchiwumInformację utworzył(a): Jan Wróblewski
Data utworzenia: 2013-04-05 12:03:30
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Nr sprawy: DP/ZP/5/13

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami), informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Usługa przygotowywania, dostarczania oraz podawania posiłków dla uczestników warsztatów polowych, Nr sprawy: DP/ZP/5/13, wpłynęły cztery (4) oferty. Poniższa tabela przedstawia zestawienie wszystkich ofert z podaniem nr oferty, nazwy i adresu wykonawcy, ceny oferty brutto, liczbę uzyskanych punktów w kryterium oceny ofert: cena, Wykonawców, których oferty zostały odrzucone oraz wybór najkorzystniejszej oferty.


Pobierz załacznik: "http://bip.oodr.pl/store/wybor-oferty-DPZP513.pdf"Informację opublikował(a): Agnieszka Chruszczewska
Data publikacji: 2013-04-05 12:03:30


Informację zmodyfikował(a): Agnieszka Chruszczewska
Data modyfikacji: 2017-06-13 09:03:34Liczba odwiedzin dzisiaj: 105
Ostatnia modyfikacja zawartości: 02-06-2020, 09:04:01

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie
49-330 Łosiów, ul. Główna 1, tel.: 77 / 4125 297, 4125 327, faks: 77 / 412 53 68
strona www: www.oodr.pl, e-mail: bip@oodr.pl
NIP: 747-10-02-433, REGON: 004515965