Środa, 16 października 2019 r.

  MENU PRZEDMIOTOWEStrona główna / Zamówienia Publiczne / ArchiwumInformację utworzył(a): Jan Wróblewski
Data utworzenia: 2013-06-04 12:40:03
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Nr sprawy: MW/ZP/6/13

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Usługa druku i dostawy wydawnictw, Nr sprawy: MW/ZP/6/13, wpłynęło siedemnaście (17) ofert. Poniższa tabela przedstawia zestawienie wszystkich ofert z podaniem nr oferty, nazwy i adresu wykonawcy, ceny oferty brutto, liczbę uzyskanych punktów w kryterium oceny ofert: cena, Wykonawców, których oferty zostały odrzucone oraz wybór najkorzystniejszej oferty.

Pobierz załacznik: "http://bip.oodr.pl/store/info-druk.pdf"Informację opublikował(a): Wojtek Dabrowski
Data publikacji: 2013-06-04 12:40:03


Informację zmodyfikował(a): Agnieszka Chruszczewska
Data modyfikacji: 2017-06-13 09:03:48Liczba odwiedzin dzisiaj: 37
Ostatnia modyfikacja zawartości: 11-10-2019, 13:20:47

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie
49-330 Łosiów, ul. Główna 1, tel.: 77 / 4125 297, 4125 327, faks: 77 / 412 53 68
strona www: www.oodr.pl, e-mail: bip@oodr.pl
NIP: 747-10-02-433, REGON: 004515965