Piątek, 23 sierpnia 2019 r.

  MENU PRZEDMIOTOWEStrona główna / Zamówienia Publiczne / ArchiwumInformację utworzył(a): Jan Wróblewski
Data utworzenia: 2014-01-27 13:45:57
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Nr sprawy DP/ZP/1/14

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Usługa przygotowywania, dostarczania oraz podawania posiłków dla uczestników konferencji i konkursów organizowanych przez D.P. w 2014 roku, Nr sprawy: DP/ZP/1/14, wpłynęło sześć (6) ofert. Poniższa tabela przedstawia zestawienie wszystkich ofert z podaniem nr oferty, nazwy i adresu wykonawcy, ceny oferty brutto, liczbę uzyskanych punktów w kryterium oceny ofert: cena, oraz wybór najkorzystniejszej oferty.


Pobierz załacznik: "http://bip.oodr.pl/store/inf-o-wyborze.pdf"Informację opublikował(a): Agnieszka Chruszczewska
Data publikacji: 2014-01-27 13:45:57


Informację zmodyfikował(a): Agnieszka Chruszczewska
Data modyfikacji: 2017-06-13 09:03:59Liczba odwiedzin dzisiaj: 72
Ostatnia modyfikacja zawartości: 12-08-2019, 12:16:12

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie
49-330 Łosiów, ul. Główna 1, tel.: 77 / 4125 297, 4125 327, faks: 77 / 412 53 68
strona www: www.oodr.pl, e-mail: bip@oodr.pl
NIP: 747-10-02-433, REGON: 004515965