Czwartek, 23 maja 2019 r.

  MENU PRZEDMIOTOWEStrona główna / Informacje ogólne / Rada SpołecznaInformację utworzył(a): Agnieszka Chruszczewska
Data utworzenia: 2019-03-27 08:18:05
Rada Społeczna Doradztwa Rolniczego przy Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie - kadencja 2016-2021

W skład Rady wchodzi 12 członków, są to przedstawiciele:
1. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
a. Joachim Kempka - CDR w Brwinowie Oddział w Krakowie
2. Sejmiku Województwa Opolskiego:
a.
3. Zarządu Województwa Opolskiego:
a. Stanisław Rakoczy - Członek Zarządu Województwa
4. Izby Rolniczej:
a. Marek Froelich - Przewodniczący Rady
b. Herbert Czaja
5. Związków Zawodowych Rolników:
a. Zbigniew Górski - Związek Zawodowy Rolnictwa „Samoobrona”
b. Sebastian Bużowicz - NSZZ SI „Solidarność”
c. Grzegorz Oliwa - Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników - Z-ca Przewodniczącego Rady
d. Danuta Bajak - Opolski Związek Rolników i Organizacji Społecznych w Opolu
6. Szkół wyższych oraz instytutów badawczych:
a. Anna Chełmońska-Soyta - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
b. Mariusz Kucharski - Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB
w Puławach
7. Szkoły ponadgimnazjalnej kształcącej na potrzeby rolnictwa i działającej na obszarze rolnictwa:
a. Anna Radaczyńska - ZS CKR w BogdańczowicachInformację opublikował(a): Agnieszka Chruszczewska
Data publikacji: 2019-03-27 08:18:05Liczba odwiedzin dzisiaj: 55
Ostatnia modyfikacja zawartości: 22-05-2019, 11:40:40

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie
49-330 Łosiów, ul. Główna 1, tel.: 77 / 4125 297, 4125 327, faks: 77 / 412 53 68
strona www: www.oodr.pl, e-mail: bip@oodr.pl
NIP: 747-10-02-433, REGON: 004515965