Biuletyn u篡wa plik闚 cookie w celu usprawnienia i u豉twienia dost瘼u do serwisu. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza akceptacj tego stanu rzeczy.
Polityka prywatno軼i
Polityka plik闚 "Cookies"
AKCEPTUJ
Niedziela, 17 stycznia 2021 r.

  MENU PRZEDMIOTOWEStrona g堯wna / Zam闚ienia Publiczne / Zako鎍zone przetargiInformacj utworzy(a): Jan Wr鏏lewski
Data utworzenia: 2016-11-02 13:13:04
Dostawa maszyn rolniczych dla OODR - Og這szenie o udzieleniu zam闚ienia.

Og這szenie nr 334653 - 2016 z dnia 2016-11-02 r.
υsi闚: Dostawa maszyn rolniczych dla OODR.
OGΜSZENIE O UDZIELENIU ZAM紟IENIA -
Zamieszczanie og這szenia: obowi您kowe.
Og這szenie dotyczy: zam闚ienia publicznego
Zam闚ienie dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu

Zam闚ienie by這 przedmiotem og這szenia w Biuletynie Zam闚ie Publicznych: tak
Numer og這szenia: 317422

Og這szenie o zmianie og這szenia zosta這 zamieszczone w Biuletynie Zam闚ie Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y
Post瘼owanie zosta這 przeprowadzone przez centralnego zamawiaj帷ego
nie
Post瘼owanie zosta這 przeprowadzone przez podmiot, kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli przeprowadzenie post瘼owania
nie
Post瘼owanie zosta這 przeprowadzone wsp鏊nie przez zamawiaj帷ych
nie
Post瘼owanie zosta這 przeprowadzone wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania post瘼owania wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej - maj帷e zastosowanie krajowe prawo zam闚ie publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Opolski O鈔odek Doradztwa Rolniczego w υsiowie, krajowy numer identyfikacyjny 451596500000, ul. ul. G堯wna 1, 49330 υsi闚, pa雟two Polska, woj. opolskie, tel. 77 4 125 297, faks 77 4 125 368, e-mail oodr@oodr.pl
Adres strony internetowej (URL): www.oodr.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO:
Podmiot prawa publicznego
I.3) WSP粌NE UDZIELANIE ZAM紟IENIA (je瞠li dotyczy):
Podzia obowi您k闚 mi璠zy zamawiaj帷ymi w przypadku wsp鏊nego udzielania zam闚ienia, w tym w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej (je瞠li zam闚ienie zosta這 udzielone przez ka盥ego z zamawiaj帷ych indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez ka盥ego z zamawiaj帷ych, je瞠li zam闚ienie zosta這 udzielone w imieniu i na rzecz pozosta造ch zamawiaj帷ych w sekcji I nale篡 wskaza kt鏎y z zamawiaj帷ych zawar umow):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA
II.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego:
Dostawa maszyn rolniczych dla OODR.
Numer referencyjny (je瞠li dotyczy):
DP/ZP/2/16
II.2) Rodzaj zam闚ienia:
Dostawy
II.3) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane:
Przedmiotem zam闚ienia jest zakup i dostawa do siedziby Zamawiaj帷ego fabrycznie nowych maszyn rolniczych dla potrzeb OODR. Przedmiot zam闚ienia zosta podzielony na cztery cz窷ci: Cz窷 1 - Przedmiotem zam闚ienia jest zakup i dostawa do siedziby Zamawiaj帷ego jednego fabrycznie nowego ci庵nika rolniczego o parametrach nie gorszych ni opisane w za陰czniku A do SIWZ; Cz窷 2 - Przedmiotem zam闚ienia jest zakup i dostawa do siedziby Zamawiaj帷ego jednej fabrycznie nowej brony talerzowej o parametrach nie gorszych ni opisane w za陰czniku B do SIWZ; Cz窷 3 - Przedmiotem zam闚ienia jest zakup i dostawa do siedziby Zamawiaj帷ego jednej fabrycznie nowej glebogryzarki ci庵nikowej o parametrach nie gorszych ni opisane w za陰czniku C do SIWZ; Cz窷 4 - Przedmiotem zam闚ienia jest zakup i dostawa do siedziby Zamawiaj帷ego jednego fabrycznie nowego opryskiwacza polowego zawieszanego o parametrach nie gorszych ni opisane w za陰czniku D do SIWZ;
II.4) Informacja o cz窷ciach zam闚ienia:
Zam闚ienie podzielone jest na cz窷ci:
Tak

II.5) G堯wny Kod CPV: 16000000-5
Dodatkowe kody CPV: 16700000-2, 16100000-6, 16400000-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Og這szenie dotyczy zako鎍zenia dynamicznego systemu zakup闚
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAM紟IENIA
CZ呇 NR: 1 NAZWA: zakup i dostawa do siedziby Zamawiaj帷ego jednego fabrycznie nowego ci庵nika rolniczego
Post瘼owanie/cz窷 zosta這 uniewa積ione nie
Nale篡 poda podstaw i przyczyn uniewa積ienia post瘼owania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAM紟IENIA: 31/10/2016
IV.2 Ca趾owita warto嗆 zam闚ienia
Warto嗆 bez VAT128000
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od ma造ch i 鈔ednich przedsi瑿iorstw:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawc闚 z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawc闚 z pa雟tw nieb璠帷ych cz這nkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drog elektroniczn:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA
Zam闚ienie zosta這 udzielone wykonawcom wsp鏊nie ubiegaj帷ym si o udzielenie:
nie
Osadkowski S.A., k.samborski@osadkowki.pl, Bierut闚, ul. Kolejowa 6, 56-420, Bierut闚, kraj/woj.
Wykonawca jest ma造m/鈔ednim przedsi瑿iorc: nie
Wykonawca pochodzi z innego pa雟twa cz這nkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skr鏒 literowy nazwy pa雟twa:
Wykonawca pochodzi z innego pa雟twa nie b璠帷ego cz這nkiem Unii Europejskiej: nie
Skr鏒 literowy nazwy pa雟twa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTO列I ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI特Z I NAJWY特Z CEN/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/warto嗆 umowy 157440
Oferta z najni窺z cen/kosztem 157440
> Oferta z najwy窺z cen/kosztem 157440
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz窷ci zam闚ienia podwykonawcy/podwykonawcom
Warto嗆 lub procentowa cz窷 zam闚ienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
CZ呇 NR: 2 NAZWA: zakup i dostawa do siedziby Zamawiaj帷ego jednej fabrycznie nowej brony talerzowej
Post瘼owanie/cz窷 zosta這 uniewa積ione nie
Nale篡 poda podstaw i przyczyn uniewa積ienia post瘼owania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAM紟IENIA: 28/10/2016
IV.2 Ca趾owita warto嗆 zam闚ienia
Warto嗆 bez VAT18000
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od ma造ch i 鈔ednich przedsi瑿iorstw:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawc闚 z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawc闚 z pa雟tw nieb璠帷ych cz這nkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drog elektroniczn:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA
Zam闚ienie zosta這 udzielone wykonawcom wsp鏊nie ubiegaj帷ym si o udzielenie:
nie
Osadkowski S.A., k.samborski@osadkowki.pl, Bierut闚, ul. Kolejowa 6, 56-420, Bierut闚, kraj/woj.
Wykonawca jest ma造m/鈔ednim przedsi瑿iorc: nie
Wykonawca pochodzi z innego pa雟twa cz這nkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skr鏒 literowy nazwy pa雟twa:
Wykonawca pochodzi z innego pa雟twa nie b璠帷ego cz這nkiem Unii Europejskiej: nie
Skr鏒 literowy nazwy pa雟twa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTO列I ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI特Z I NAJWY特Z CEN/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/warto嗆 umowy 22140
Oferta z najni窺z cen/kosztem 22140
> Oferta z najwy窺z cen/kosztem 22140
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz窷ci zam闚ienia podwykonawcy/podwykonawcom
Warto嗆 lub procentowa cz窷 zam闚ienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
CZ呇 NR: 3 NAZWA: zakup i dostawa do siedziby Zamawiaj帷ego jednej fabrycznie nowej glebogryzarki
Post瘼owanie/cz窷 zosta這 uniewa積ione nie
Nale篡 poda podstaw i przyczyn uniewa積ienia post瘼owania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAM紟IENIA: 28/10/2016
IV.2 Ca趾owita warto嗆 zam闚ienia
Warto嗆 bez VAT13600
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od ma造ch i 鈔ednich przedsi瑿iorstw:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawc闚 z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawc闚 z pa雟tw nieb璠帷ych cz這nkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drog elektroniczn:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA
Zam闚ienie zosta這 udzielone wykonawcom wsp鏊nie ubiegaj帷ym si o udzielenie:
nie
Osadkowski S.A., k.samborski@osadkowki.pl, Bierut闚, ul. Kolejowa 6, 56-420, Bierut闚, kraj/woj.
Wykonawca jest ma造m/鈔ednim przedsi瑿iorc: nie
Wykonawca pochodzi z innego pa雟twa cz這nkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skr鏒 literowy nazwy pa雟twa:
Wykonawca pochodzi z innego pa雟twa nie b璠帷ego cz這nkiem Unii Europejskiej: nie
Skr鏒 literowy nazwy pa雟twa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTO列I ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI特Z I NAJWY特Z CEN/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/warto嗆 umowy 16728
Oferta z najni窺z cen/kosztem 16728
> Oferta z najwy窺z cen/kosztem 16728
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz窷ci zam闚ienia podwykonawcy/podwykonawcom
Warto嗆 lub procentowa cz窷 zam闚ienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
CZ呇 NR: 4 NAZWA: zakup i dostawa do siedziby Zamawiaj帷ego jednego fabrycznie nowego opryskiwacza polowego zawieszanego
Post瘼owanie/cz窷 zosta這 uniewa積ione nie
Nale篡 poda podstaw i przyczyn uniewa積ienia post瘼owania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAM紟IENIA: 28/10/2016
IV.2 Ca趾owita warto嗆 zam闚ienia
Warto嗆 bez VAT20300
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od ma造ch i 鈔ednich przedsi瑿iorstw:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawc闚 z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawc闚 z pa雟tw nieb璠帷ych cz這nkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drog elektroniczn:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA
Zam闚ienie zosta這 udzielone wykonawcom wsp鏊nie ubiegaj帷ym si o udzielenie:
nie
Osadkowski S.A., k.samborski@osadkowki.pl, Bierut闚, ul. Kolejowa 6, 56-420, Bierut闚, kraj/woj.
Wykonawca jest ma造m/鈔ednim przedsi瑿iorc: nie
Wykonawca pochodzi z innego pa雟twa cz這nkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skr鏒 literowy nazwy pa雟twa:
Wykonawca pochodzi z innego pa雟twa nie b璠帷ego cz這nkiem Unii Europejskiej: nie
Skr鏒 literowy nazwy pa雟twa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTO列I ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI特Z I NAJWY特Z CEN/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/warto嗆 umowy 24969
Oferta z najni窺z cen/kosztem 24969
> Oferta z najwy窺z cen/kosztem 24969
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz窷ci zam闚ienia podwykonawcy/podwykonawcom
Warto嗆 lub procentowa cz窷 zam闚ienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAM紟IENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGΜSZENIA, ZAM紟IENIA Z WOLNEJ R艼I ALBO ZAPYTANIA O CEN
IV.9.1) Podstawa prawna
Post瘼owanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Nale篡 poda uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyja郾i, dlaczego udzielenie zam闚ienia jest zgodne z przepisami.Informacj opublikowa(a): Agnieszka Chruszczewska
Data publikacji: 2016-11-02 13:13:04Liczba odwiedzin dzisiaj: 70
Ostatnia modyfikacja zawarto軼i: 28-12-2020, 08:00:38

Opolski O鈔odek Doradztwa Rolniczego w υsiowie
49-330 υsi闚, ul. G堯wna 1, tel.: 77 / 4125 297, 4125 327, faks: 77 / 412 53 68
strona www: www.oodr.pl, e-mail: bip@oodr.pl
NIP: 747-10-02-433, REGON: 004515965