Regulamin korzystania z biuletynu

Regulamin korzystania z biuletynu internetowego www.bip.oodr.pl

Niniejszy regulamin korzystania z serwisu internetowego określa warunki, nieodpłatnego, korzystania przez użytkowników z biuletynu www.bip.oodr.pl, w ramach którego Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zamieszcza informacje dotyczące Ośrodka, jego ofert i usług.

Biuletyn internetowy BIP OODR Łosiów jest stroną internetową publikującą nie tylko własne treści, ale również informacje i materiały pochodzące od osób trzecich w tym od instytucji i firm współpracujących z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.

Użyte w regulaminie definicje oznaczają:

OODR – jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną, z siedzibą w Łosiowie, ul. Główna 1, będąca właścicielem serwisu internetowego oodr.pl, zwana w dalszej części „Ośrodkiem”

Biuletyn – oznacza serwis internetowy, który jest stroną internetową publikującą nie tylko własne treści Ośrodka, ale również informacje i materiały pochodzące od osób trzecich oraz od instytucji współpracujących z Ośrodkiem. Zawiera materiały oraz informacje, do których każdy z użytkowników ma możliwość dostępu bez konieczności dokonywania rejestracji.

Użytkownik – oznacza osobę fizyczną lub prawną korzystającą z Serwisu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.

Zasady:

1. Każdy użytkownik wywołujący domeny www.oodr.pl lub im pochodne wyraża zgodę na następujące warunki i zasady:
Wyłączne prawo do Serwisu internetowego www.oodr.pl ma Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie. Znaki graficzne, logo oraz nazwy własne wchodzące w skład tego Serwisu, są znakami handlowymi i / lub są własnością Ośrodka. Zabronione jest wykorzystywanie tych znaków i nazw, lub ich modyfikacji, bez uzyskania pisemnej zgody OODR.

2. Żaden z zamieszczonych na stronie materiałów nie może być kopiowany, modyfikowany, dublowany, dystrybuowany, publikowany, wystawiany ani nadawany w żadnej formie i przy użyciu żadnych środków, w szczególności elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych lub rejestrujących, bez pisemnego zezwolenia Ośrodka. Zabronione jest również umieszczanie, bez zezwolenia OODR, materiałów zamieszczonych w Serwisie oraz odnośników do tych materiałów na jakimkolwiek innym serwerze.

3. W pozostałych kwestiach, nieuregulowanych niniejszym Regulaminie, zastosowanie maja odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.


Polityka Cookies

Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do stron internetowych, których operatorem jest Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą Łosiowie, ul. Główna 1 (zwanych dalej: „stronami internetowymi”).

***

Czym są pliki „cookies”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików „cookies” używamy?

Stosujemy pliki „cookies” – „sesyjne”. Są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików „cookies”

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądźź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.


Polityka prywatności

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego informuje, że z dniem 25 maja 2018 roku obowiązuje zaktualizowany Regulamin i Polityka biuletynu internetowego www.bip.oodr.pl.

Wprowadzone zmiany uwzględniają przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tzw. RODO).

Aby świadczyć usługi na www.bip.oodr.pl, przetwarzamy Państwa dane osobowe. Przypominamy, że korzystanie z naszych usług i podanie danych osobowych jest dobrowolne. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wycofania, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Nie udostępniamy danych osobowych podmiotom zewnętrznym.

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celach określonych w Polityce prywatności.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, zapraszamy do kontaktu e-mailowego z Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, którego reprezentuje Inspektor Ochrony Danych w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego, 49-330 Łosiów, ul. Główna 1, tel. 77 44 37 139, e-mail: iod@oodr.pl


Rejestr zmian

  • Zmodyfikował: Marek Dendura dnia 2022.01.20 11:21:25
  • Opublikował: Administrator BIP dnia 2021.02.11 12:37:30
  • Autor informacji: Marek Dendura