Ostatnie zmiany:

 • 2022.05.06 13:05:19 – pracownik Marek Dendura zaktualizował stronę Plan postępowań udzielania zamówień
 • 2022.05.04 18:31:01 – pracownik Marek Dendura opublikował Postępowanie DG.261.5.2022.JT Dostawa samochodu osobowego z napędem hybrydowym dla potrzeb dla potrzeb Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
 • 2022.04.07 14:35:07 – pracownik Marek Dendura opublikował Postępowanie DG.261.3.2022.JT Usługi edukacyjne i szkoleniowe na potrzeby Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
 • 2022.04.06 07:47:56 – pracownik Marek Dendura opublikował Postępowanie DG.261.2.2022.JT Dostawy materiałów promocyjnych i szkoleniowych na potrzeby Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
 • 2022.04.05 11:37:58 – pracownik Agnieszka Chruszczewska opublikował zapytanie ofertowe kompleksowa organizacja 3 warsztatów terenowych w ramach realizacji operacji pn.: „Nowatorskie spojrzenie na melioracje wodne” – unieważnienie
 • 2022.04.04 09:53:49 – pracownik Marek Dendura opublikował Postępowanie DG.261.1.2022.JT Usługi cateringowe wraz z dowozem na potrzeby Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
 • 2022.03.29 14:00:53 – pracownik Agnieszka Chruszczewska opublikował zapytanie ofertowe kompleksowa organizacja 3 warsztatów terenowych w ramach realizacji operacji pn.: „Nowatorskie spojrzenie na melioracje wodne”
 • 2022.03.25 13:04:02 – pracownik Agnieszka Chruszczewska opublikował Ogłoszenie ogólne Zaproszenie do złożenia oferty gastronomicznej – wesołe miasteczko2
 • 2022.03.25 13:00:02 – pracownik Agnieszka Chruszczewska opublikował Ogłoszenie ogólne Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – mała gastronomia
 • 2022.03.24 16:00:12 – pracownik Agnieszka Chruszczewska zaktualizował Ogłoszenie ogólne Zaproszenie do złożenia oferty gastronomicznej – wesołe miasteczko
 • 2022.03.24 15:59:59 – pracownik Agnieszka Chruszczewska zaktualizował Ogłoszenie ogólne Zaproszenie do złożenia oferty gastronomicznej – mała gastronomia2
 • 2022.03.24 15:59:35 – pracownik Agnieszka Chruszczewska opublikował Ogłoszenie ogólne Informacja z otwarcia oferty gastronomicznej – mała gastronomia-2
 • 2022.03.24 07:56:04 – pracownik Agnieszka Chruszczewska zaktualizował Ogłoszenie ogólne Zaproszenie do złożenia oferty gastronomicznej – mała gastronomia2
 • 2022.03.24 07:55:17 – pracownik Agnieszka Chruszczewska zaktualizował Ogłoszenie ogólne Zaproszenie do złożenia oferty gastronomicznej – wesołe miasteczko
 • 2022.03.22 13:50:28 – pracownik Agnieszka Chruszczewska zaktualizował Ogłoszenie ogólne Informacja z otwarcia ofert – gastronomia
 • 2022.03.22 13:50:01 – pracownik Agnieszka Chruszczewska opublikował Ogłoszenie ogólne Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – gastronomia (piwo, grill, fast-food)
 • 2022.03.22 09:44:03 – pracownik Agnieszka Chruszczewska opublikował Ogłoszenie ogólne Informacja z otwarcia oferty gastronomicznej – mała gastronomia
 • 2022.03.22 09:36:37 – pracownik Agnieszka Chruszczewska zaktualizował Ogłoszenie ogólne Informacja z otwarcia ofert – gastronomia
 • 2022.03.22 09:36:14 – pracownik Agnieszka Chruszczewska zaktualizował Ogłoszenie ogólne Informacja z otwarcia ofert – gastronomia
 • 2022.03.22 09:30:52 – pracownik Agnieszka Chruszczewska opublikował Ogłoszenie ogólne Informacja z otwarcia ofert – mała gastronomia
 • 2022.03.17 11:36:14 – pracownik Agnieszka Chruszczewska zaktualizował Ogłoszenie ogólne Zaproszenie do złożenia oferty gastronomicznej – mała gastronomia2
 • 2022.03.17 11:35:43 – pracownik Agnieszka Chruszczewska zaktualizował Ogłoszenie ogólne Za
 • 2022.03.17 11:35:32 – pracownik Agnieszka Chruszczewska zaktualizował Ogłoszenie ogólne Za
 • 2022.03.17 11:35:05 – pracownik Agnieszka Chruszczewska opublikował Ogłoszenie ogólne Za
 • 2022.03.16 12:47:48 – pracownik Agnieszka Chruszczewska zaktualizował Ogłoszenie ogólne Zaproszenie do złożenia oferty gastronomicznej – wesołe miasteczko
 • 2022.03.16 12:45:24 – pracownik Agnieszka Chruszczewska opublikował Ogłoszenie ogólne Zaproszenie do złożenia oferty gastronomicznej – wesołe miasteczko
 • 2022.03.11 09:16:50 – pracownik Agnieszka Chruszczewska zaktualizował ofertę pracy Sekretarka
 • 2022.03.11 09:16:39 – pracownik Agnieszka Chruszczewska zaktualizował ofertę pracy Księgowa
 • 2022.03.11 09:15:43 – pracownik Agnieszka Chruszczewska zaktualizował ofertę pracy Specjalista ds. zamówień publicznych
 • 2022.03.09 12:57:21 – pracownik Agnieszka Chruszczewska opublikował Ogłoszenie ogólne Zaproszenie do złożenia oferty gastronomicznej – piwo, grill, fast -food
 • 2022.03.09 12:47:26 – pracownik Agnieszka Chruszczewska zaktualizował Ogłoszenie ogólne Zaproszenie do złożenia oferty gastronomicznej – mała gastronomia
 • 2022.03.09 12:45:44 – pracownik Agnieszka Chruszczewska opublikował Ogłoszenie ogólne Zaproszenie do złożenia oferty gastronomicznej – mała gastronomia
 • 2022.03.09 12:19:52 – pracownik Administrator BIP opublikował Ogłoszenie ogólne Test nieaktywne
 • 2022.03.09 12:19:32 – pracownik Administrator BIP opublikował Ogłoszenie ogólne Test aktywne
 • 2022.03.09 07:14:03 – pracownik Agnieszka Chruszczewska zaktualizował stronę Statut i regulamin
 • 2022.03.08 07:21:07 – pracownik Marek Dendura zaktualizował Postępowanie ZP.261.5.2022 Usługi druku i dostawy materiałów poligraficznych i promocyjnych na potrzeby Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.
 • 2022.03.08 07:18:31 – pracownik Marek Dendura zaktualizował Postępowanie ZP.261.5.2022 Usługi druku i dostawy materiałów poligraficznych i promocyjnych na potrzeby Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.
 • 2022.03.08 07:16:11 – pracownik Marek Dendura opublikował Postępowanie ZP.261.5.2022 Usługi druku i dostawy materiałów poligraficznych i promocyjnych na potrzeby Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.
 • 2022.03.04 18:41:26 – pracownik Marek Dendura zaktualizował Postępowanie ZP.261.4.2022 Usługi cateringowe wraz z dowozem i catering wraz z wynajmem sali na potrzeby Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.
 • 2022.03.04 18:39:22 – pracownik Marek Dendura zaktualizował Postępowanie ZP.261.1.2022 Usługi druku i dostawy materiałów poligraficznych i promocyjnych na potrzeby Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.
 • 2022.03.04 18:39:10 – pracownik Marek Dendura zaktualizował Postępowanie ZP.261.2.2022 Usługi edukacyjne i szkoleniowe na potrzeby Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.
 • 2022.03.04 18:38:47 – pracownik Marek Dendura zaktualizował Postępowanie ZP.261.4.2022 Usługi cateringowe wraz z dowozem i catering wraz z wynajmem sali na potrzeby Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.
 • 2022.03.04 18:38:22 – pracownik Marek Dendura zaktualizował Postępowanie ZP.261.3.2022 Opracowanie dokumentacji projektowej i STWIORB oraz kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Przebudowa Centrum Edukacyjno-Szkoleniowego na rzecz rolnictwa Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie”
 • 2022.03.04 18:38:05 – pracownik Marek Dendura zaktualizował Postępowanie ZP.261.4.2022 Usługi cateringowe wraz z dowozem i catering wraz z wynajmem sali na potrzeby Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.
 • 2022.03.04 18:37:14 – pracownik Marek Dendura zaktualizował Postępowanie ZP.261.4.2022 Usługi cateringowe wraz z dowozem i catering wraz z wynajmem sali na potrzeby Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.
 • 2022.03.04 18:36:03 – pracownik Marek Dendura zaktualizował Postępowanie ZP.261.4.2022 Usługi cateringowe wraz z dowozem i catering wraz z wynajmem sali na potrzeby Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.
 • 2022.03.04 18:35:28 – pracownik Marek Dendura zaktualizował Postępowanie ZP.261.4.2022 Usługi cateringowe wraz z dowozem i catering wraz z wynajmem sali na potrzeby Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.
 • 2022.03.04 18:34:14 – pracownik Marek Dendura zaktualizował Postępowanie ZP.261.3.2022 Opracowanie dokumentacji projektowej i STWIORB oraz kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Przebudowa Centrum Edukacyjno-Szkoleniowego na rzecz rolnictwa Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie”
 • 2022.03.04 12:57:10 – pracownik Marek Dendura opublikował Postępowanie Opracowanie dokumentacji projektowej i STWIORB oraz kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Przebudowa Centrum Edukacyjno-Szkoleniowego na rzecz rolnictwa Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie”
 • 2022.02.28 19:36:07 – pracownik Marek Dendura zaktualizował Postępowanie ZP.261.2.2022 Usługi edukacyjne i szkoleniowe na potrzeby Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.
 • 2022.02.07 08:58:23 – pracownik Agnieszka Chruszczewska usunął zapytanie ofertowe opracowanie „Planów rozwoju gospodarki wodą na terenach wiejskich na lata 2022-2030”
 • 2022.02.03 17:14:47 – pracownik Agnieszka Chruszczewska zaktualizował zapytanie ofertowe opracowanie „Planów rozwoju gospodarki wodą na terenach wiejskich na lata 2022-2030”
 • 2022.02.03 13:50:42 – pracownik Agnieszka Chruszczewska zaktualizował zapytanie ofertowe opracowanie „Planów rozwoju gospodarki wodą na terenach wiejskich na lata 2022-2030”
 • 2022.02.02 14:36:29 – pracownik Administrator BIP opublikował zapytanie ofertowe opracowanie „Planów rozwoju gospodarki wodą na terenach wiejskich na lata 2022-2030”
 • 2022.02.02 14:34:38 – pracownik Administrator BIP zaktualizował zapytanie ofertowe opracowanie „Planów rozwoju gospodarki wodą na terenach wiejskich na lata 2022-2030”
 • 2022.02.02 14:34:18 – pracownik Administrator BIP zaktualizował zapytanie ofertowe opracowanie „Planów rozwoju gospodarki wodą na terenach wiejskich na lata 2022-2030”
 • 2022.02.02 14:33:59 – pracownik Administrator BIP zaktualizował zapytanie ofertowe opracowanie „Planów rozwoju gospodarki wodą na terenach wiejskich na lata 2022-2030”
 • 2022.02.02 14:24:35 – pracownik Agnieszka Chruszczewska zaktualizował zapytanie ofertowe opracowanie „Planów rozwoju gospodarki wodą na terenach wiejskich na lata 2022-2030”
 • 2022.02.02 14:22:38 – pracownik Agnieszka Chruszczewska zaktualizował zapytanie ofertowe opracowanie „Planów rozwoju gospodarki wodą na terenach wiejskich na lata 2022-2030”
 • 2022.02.02 14:22:27 – pracownik Agnieszka Chruszczewska opublikował zapytanie ofertowe opracowanie „Planów rozwoju gospodarki wodą na terenach wiejskich na lata 2022-2030”
 • 2022.01.31 15:01:36 – pracownik Agnieszka Chruszczewska zaktualizował stronę Statut i Regulamin organizacyjny
 • 2022.01.27 07:28:51 – pracownik Marek Dendura zaktualizował stronę Strona główna
 • 2022.01.27 07:28:36 – pracownik Marek Dendura zaktualizował stronę Rejestr zmian
 • 2022.01.27 07:28:21 – pracownik Marek Dendura zaktualizował stronę Dane adresowe
 • 2022.01.24 17:05:25 – pracownik Marek Dendura zaktualizował stronę Dostępność
 • 2022.01.24 16:38:18 – pracownik Marek Dendura zaktualizował stronę Dostępność
 • 2022.01.21 14:27:56 – pracownik Marek Dendura zaktualizował stronę Dane Adresowe
 • 2022.01.21 14:27:23 – pracownik Marek Dendura zaktualizował stronę Dane Adresowe
 • 2022.01.21 13:15:59 – pracownik Administrator BIP opublikował stronę Staut
 • 2022.01.21 12:31:52 – pracownik Administrator BIP opublikował stronę Dostępność
 • 2022.01.21 09:09:40 – pracownik Marek Dendura zaktualizował stronę Dane Adresowe
 • 2022.01.21 09:08:33 – pracownik Marek Dendura zaktualizował stronę Dane Adresowe
 • 2022.01.21 09:08:09 – pracownik Marek Dendura zaktualizował stronę Dane Adresowe
 • 2022.01.21 09:03:12 – pracownik Marek Dendura zaktualizował stronę Dane Adresowe
 • 2022.01.21 09:02:41 – pracownik Marek Dendura zaktualizował stronę Dane Adresowe
 • 2022.01.21 08:01:44 – pracownik Agnieszka Chruszczewska zaktualizował stronę Dyrekcja
 • 2022.01.21 08:01:00 – pracownik Agnieszka Chruszczewska zaktualizował stronę Dyrekcja
 • 2022.01.21 07:59:16 – pracownik Agnieszka Chruszczewska zaktualizował stronę Schemat organizacyjny
 • 2022.01.21 07:08:12 – pracownik Marek Dendura opublikował postępowanie ZP.261.1.2022 Usługi druku i dostawy materiałów poligraficznych i promocyjnych na potrzeby Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.
 • 2022.01.20 11:26:29 – pracownik Marek Dendura zaktualizował stronę Dane Adresowe
 • 2022.01.20 11:25:26 – pracownik Marek Dendura zaktualizował stronę Dostęp do informacji publicznej
 • 2022.01.20 11:24:46 – pracownik Marek Dendura zaktualizował stronę Dostęp do informacji publicznej
 • 2022.01.20 11:23:48 – pracownik Marek Dendura zaktualizował stronę Dostęp do informacji publicznej
 • 2022.01.20 11:23:14 – pracownik Marek Dendura zaktualizował stronę Dostęp do informacji publicznej
 • 2022.01.20 11:21:25 – pracownik Marek Dendura zaktualizował stronę Polityka prywatności
 • 2022.01.20 11:19:35 – pracownik Marek Dendura zaktualizował stronę Redakcja Biuletynu