Opis:

Znak sprawy: DG.261.15.2022.JT

Nazwa zamówienia: Przygotowanie cateringu z dowozem i obsługą w ramach realizacji operacji pn.: „Spotkania tematyczne dot. założenia lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW)”

Wszystkie pliki związane z prowadzonym postępowaniem dostępne są na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/00aa56ed-0659-458a-bf30-bc8dec190e46


Dodano: 23 sierpnia, 2022 przez Jacek Tokarz

Rejestr zmian

  • Opublikował: Marek Dendura dnia 2022.08.23 14:26:00
  • Autor informacji: Jacek Tokarz