Opis:

Znak sprawy: ZP.261.3.2022

Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej i STWIORB oraz kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Przebudowa Centrum Edukacyjno-Szkoleniowego na rzecz rolnictwa Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie”

Wszystkie pliki związane z prowadzonym postępowaniem dostępne są na stronie:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/74705873-d3aa-4d3f-a014-d649962c50e4


Dodano: 4 marca, 2022 przez Barbara Rokosz

Rejestr zmian

  • Zmodyfikował: Marek Dendura dnia 2022.03.04 18:38:22
  • Opublikował: Marek Dendura dnia 2022.03.04 17:00:56
  • Autor informacji: Barbara Rokosz