Opis:

Zakres obowiązków:

 • opracowywanie rocznego planu audytu wewnętrznego i realizacja zadań zgodnie z nim,
 • kontrolowanie legalności wydawanych decyzji, przestrzegania wszystkich aktów prawnych obowiązujących w OODR,
 • opracowywanie kontroli wewnętrznej,
 • przeprowadzanie kontroli wewnętrznych,
 • analiza zgodności funkcjonujących procedur i przepisów wewnętrznych w świetle obowiązujących regulacji prawnych,
 • analiza odstępstw od obowiązujących procedur, ustalanie i wyjaśnianie ich przyczyn, formułowanie wniosków dotyczących zmian procedur oraz osób odpowiedzialnych,
 • prowadzenie dokumentacji kontrolnej i pokontrolnej,
 • opracowywanie nowych procedur, instrukcji oraz weryfikacja istniejących pod kątem wymagań wynikających z obowiązujących standardów kontroli zarządczej,
 • zapewnienie kompletności i zgodności z prawem dokumentacji systemu kontroli zarządczej,
 • przygotowanie okresowych sprawozdań z wykonania zadań

Wymagania wobec kandydatów:

 • wykształcenie wyższe
 • doświadczenie zawodowe i wiedza merytoryczna niezbędna do przeprowadzania badań kontrolnych oraz sporządzania właściwej dokumentacji
 • minimum 2 lata doświadczenia

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 • CV
 • list motywacyjny
 • kwestionariusz osobowy
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Komplet dokumentów prosimy przesłać do dnia 24/02/2023 na adres e-mail: kadry@oodr.pl


Pliki do pobrania:
Obowiązek informacyjny Kwestionariusz pracownika Zgoda - dane osobowe
Dodano: 27 stycznia, 2023 przez Jolanta Kopij

Rejestr zmian

 • Zmodyfikował: Jolanta Kopij dnia 2023.03.01 11:01:52
 • Opublikował: Jolanta Kopij dnia 2023.01.27 14:41:31
 • Autor informacji: Jolanta Kopij