Termin: 14/01/2022
Opis:

Zakres obowiązków:

 1. prowadzenie spraw finansowo-księgowych ze szczególnym uwzględnieniem rozliczeń zakupów i rozrachunków z kontrahentami,
 2. ewidencja analityczna rozrachunków z tytułu dostaw i usług oraz analiza
  sald i rozrachunków z kontrahentami,
 3. prowadzenie spraw finansowo-księgowych z uwzględnieniem ewidencji
  operacji bankowych gotówkowych,
 4. dokumentowanie i dokonywanie operacji gotówkowych,
 5. przestrzeganie wewnętrznych wytycznych o gospodarce kasowej ujętych
  w instrukcji kasowej,
 6. prowadzenie kasy OODR zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 7. prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej ze szczególnym uwzględnieniem ewidencji podatku VAT naliczonego i należnego, prowadzenie rejestrów VAT, sporządzanie deklaracji VAT.

Wymagania wobec kandydatów:

 • wykształcenie wyższe na kierunku rachunkowość lub pokrewnym ⎯ znajomość programów finansowo-księgowych

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 1. CV
 2. list motywacyjny
 3. kwestionariusz osobowy
 4. zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Komplet dokumentów prosimy przesłać do dnia 14/01/2022 na adres e-mail: kadry@oodr.pl


Pliki do pobrania:
Obowiązek informacyjny Kwestionariusz pracownika Zgoda - dane osobowe
Dodano: 16 stycznia, 2022 przez Agnieszka Chruszczewska
nie wybrano kandydata

Rejestr zmian

 • Zmodyfikował: Agnieszka Chruszczewska dnia 2022.03.11 09:16:39
 • Opublikował: Marek Dendura dnia 2022.01.16 13:26:34
 • Autor informacji: Agnieszka Chruszczewska