Opis:

Zakres obowiązków:

 • znajomość aktualnie obowiązujących przepisów Prawa zamówień publicznych i umiejętność ich zastosowania głównie od strony Zamawiającego,
 • przeprowadzanie postępowań z zakresu Ustawy Prawo zamówień publicznych w tym organizacja całości procedur związanych z wyłonieniem Wykonawcy z zakresu dostaw, usług i robót budowlanych,
 • nadzór i aktualizacja przepisów wewnętrznych, planowanie zamówień publicznych, prowadzenie rejestru postępowań, sporządzanie obowiązującej prawem sprawozdawczości,
 • współpraca z pracownikami Ośrodka w zakresie realizacji postępowań, wewnętrzne uzgodnienia z Radcą Prawnym Ośrodka.

Wymagania wobec kandydatów:

 • wykształcenie wyższe,
 • minimum roczne doświadczenie w prowadzeniu procedur zamówień publicznych po stronie zamawiającego,
 • znajomość aktualnych przepisów Prawa zamówień publicznych,
 • znajomość obsługi komputera,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dobra organizacja pracy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 1. CV
 2. list motywacyjny
 3. kwestionariusz osobowy
 4. zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Komplet dokumentów prosimy przesłać do dnia 07/04/2023 na adres e-mail: kadry@oodr.pl


Pliki do pobrania:
Obowiązek informacyjny Kwestionariusz pracownika Zgoda - dane osobowe
Dodano: 23 marca, 2023 przez Jolanta Kopij
wybrano kandydata

Rejestr zmian

 • Zmodyfikował: Jolanta Kopij dnia 2023.04.26 08:32:38
 • Opublikował: Jolanta Kopij dnia 2023.03.23 10:58:49
 • Autor informacji: Jolanta Kopij