Opis:

Zakres obowiązków:

⎯ znajomość aktualnie obowiązujących przepisów Prawa zamówień publicznych i umiejętność ich zastosowania głównie od strony Zamawiającego,
⎯ przeprowadzanie postępowań z zakresu Ustawy Prawo zamówień publicznych w tym organizacja całości procedur związanych z wyłonieniem Wykonawcy z zakresu dostaw, usług i robót budowlanych,
⎯ nadzór i aktualizacja przepisów wewnętrznych, planowanie zamówień publicznych, prowadzenie rejestru postępowań, sporządzanie obowiązującej prawem sprawozdawczości,
⎯ współpraca z pracownikami Ośrodka w zakresie realizacji postępowań, wewnętrzne uzgodnienia z Radcą Prawnym Ośrodka, uczestnictwo
w pracach komisji przetargowej.

Wymagania wobec kandydatów:

⎯ wykształcenie wyższe,
⎯ minimum roczne doświadczenie w prowadzeniu procedur zamówień
publicznych po stronie zamawiającego (np. jako członek komisji),
⎯ znajomość aktualnych przepisów Prawa zamówień publicznych,
⎯ znajomość obsługi komputera,
⎯ umiejętność pracy w zespole,
⎯ dobra organizacja pracy

Oferowane warunki zatrudnienia:

⎯ wynagrodzenie 4500,00 zł brutto
⎯ szansa na rozwój zawodowy i podwyższanie kwalifikacji zawodowych ⎯ stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

⎯ CV
⎯ list motywacyjny
⎯ kwestionariusz osobowy
⎯ zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Komplet dokumentów prosimy przesłać do dnia 21/01/2022 na adres e-mail: kadry@oodr.pl


Pliki do pobrania:
Obowiązek informacyjny Kwestionariusz pracownika Zgoda - dane osobowe specjalista-ds-zamowien-publicznych.pdf
Dodano: 16 stycznia, 2022 przez Agnieszka Chruszczewska

Rejestr zmian

  • Zmodyfikował: Agnieszka Chruszczewska dnia 2022.03.11 09:15:43
  • Opublikował: Marek Dendura dnia 2022.01.16 13:03:02
  • Autor informacji: Agnieszka Chruszczewska