Termin: 24/02/2023
Opis:

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie działalności szkoleniowej, doradczej, informacyjnej
  i upowszechnieniowej w zakresie:
 1. zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich,
 2. ochrony środowiska naturalnego,
 3. kształtowania proekologicznych postaw i zachowań społeczności wiejskiej,
 4. gospodarki wodno-ściekowej, odpadowej, nawozowej
  w gospodarstwie rolnym,
 5. podejmowanie działań w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE),
 6. przeciwdziałania zmianom klimatu;
 • organizacja szkoleń, konferencji, warsztatów, pokazów, wystaw
  i targów w zakresie objętym Działem;
 • udzielanie pomocy rolnikom i mieszkańcom wsi w zakresie sporządzania dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej.

Wymagania wobec kandydatów:

 • wykształcenie wyższe na kierunkach: biologia, melioracje, inżynieria środowiska, rolnictwo lub pokrewne
 • prawo jazdy kat. B

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 • CV
 • list motywacyjny
 • kwestionariusz osobowy
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Komplet dokumentów prosimy przesłać do dnia 24/02/2023 na adres e-mail: kadry@oodr.pl


Pliki do pobrania:
Obowiązek informacyjny Kwestionariusz pracownika Zgoda - dane osobowe
Dodano: 27 stycznia, 2023 przez Jolanta Kopij

Rejestr zmian

 • Zmodyfikował: Jolanta Kopij dnia 2023.03.09 07:06:26
 • Opublikował: Jolanta Kopij dnia 2023.01.27 14:45:23
 • Autor informacji: Jolanta Kopij