Opis:

Znak sprawy: DG.261.7.2024

Nazwa zamówienia: Remont i przebudowa pałacu w Łosiowie w ramach inwestycji „Przebudowa Centrum Edukacyjno-Szkoleniowego na rzecz rolnictwa Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego” 

Wszystkie pliki związane z prowadzonym postępowaniem dostępne są na stronie:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5e8442e3-11df-11ef-a7f7-6221b72ad4fc


Dodano: 15 maja, 2024 przez Edyta Lecko

Przetargi zakończone

 • Przetarg: Unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej: przetarg 74718 - 2016 zakończono Unieważniono
 • Przetarg: Ogłoszenie nr 313122. Dostawa dwóch samochodów dla OODR. zakończono Unieważniono
 • Przetarg: nr 550984-N-2017 / Adaptacja poddasza w zabytkowym budynku pałacu w Łosiowie zakończono Unieważniono
 • Przetarg: DG/ZP/3/17. Ogłoszenie nr 582979-N-2017 zakończono Unieważniono
 • Przetarg: Termomodernizacja budynku biurowego z przebudową części parteru na kotłownię zakończono Unieważniono
 • Przetarg: ZP.261.1.2022 Usługi druku i dostawy materiałów poligraficznych i promocyjnych na potrzeby Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie. zakończono nie unieważniono
 • Przetarg: ZP.261.2.2022 Usługi edukacyjne i szkoleniowe na potrzeby Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie. zakończono nie unieważniono
 • Przetarg: ZP.261.4.2022 Usługi cateringowe wraz z dowozem i catering wraz z wynajmem sali na potrzeby Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie. zakończono nie unieważniono
 • Przetarg: ZP.261.3.2022 Opracowanie dokumentacji projektowej i STWIORB oraz kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Przebudowa Centrum Edukacyjno-Szkoleniowego na rzecz rolnictwa Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie” zakończono nie unieważniono
 • Przetarg: ZP.261.5.2022 Usługi druku i dostawy materiałów poligraficznych i promocyjnych na potrzeby Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie. zakończono nie unieważniono
 • Przetarg: DG.261.1.2022.JT Usługi cateringowe wraz z dowozem na potrzeby Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zakończono nie unieważniono
 • Przetarg: DG.261.2.2022.JT Dostawy materiałów promocyjnych i szkoleniowych na potrzeby Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zakończono nie unieważniono
 • Przetarg: DG.261.3.2022.JT Usługi edukacyjne i szkoleniowe na potrzeby Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zakończono nie unieważniono
 • Przetarg: DG.261.5.2022.JT Dostawa samochodu osobowego z napędem hybrydowym dla potrzeb dla potrzeb Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zakończono nie unieważniono
 • Przetarg: DG.261.6.2022.JT Dostawa samochodu osobowego z napędem hybrydowym dla potrzeb Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zakończono nie unieważniono
 • Przetarg: DG.261.7.2022.JT Przygotowanie prezentacji multimedialnych oraz przeprowadzenie wykładów/warsztatów podczas 29 szkoleń pn.„Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne” zakończono nie unieważniono
 • Przetarg: DG.261.8.2022.JT Usługi edukacyjne i szkoleniowe na potrzeby Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zakończono nie unieważniono
 • Przetarg: DG.261.9.2022.JT Usługi edukacyjne i szkoleniowe na potrzeby Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w ramach działania „Transferwiedzy i działalność informacyjna” objętego PROW na lata 2014–2020 zakończono nie unieważniono
 • Przetarg: DG.261.10.2022.JT Usługi cateringowe wraz z wynajmem sali oraz catering z dowozemna potrzeby Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zakończono nie unieważniono
 • Przetarg: DG.261.11.2022.JT Usługi druku i dostawy materiałów poligraficznych i promocyjnych na potrzeby Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zakończono nie unieważniono
 • Przetarg: DG.261.12.2022.JT Kompleksowa organizacja szkoleń z wyjazdami studyjnymi zakończono nie unieważniono
 • Przetarg: DG.261.13.2022.JT Usługi cateringowe wraz z wynajmem sali na potrzeby Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zakończono nie unieważniono
 • Przetarg: DG.261.14.2022.JT Usługi edukacyjne i szkoleniowe na potrzeby Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zakończono nie unieważniono
 • Przetarg: DG.261.15.2022.JT Przygotowanie cateringu z dowozem i obsługą w ramach realizacji operacji pn.: „Spotkania tematyczne dot. założenia lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW)” zakończono nie unieważniono
 • Przetarg: DG.261.16.2022.JT Kompleksowa organizacja zagranicznego wyjazdu studyjnego w ramach realizacji operacji pn. „Innowacyjne wspomaganie gospodarowania wodą na obszarach wiejskich” zakończono nie unieważniono
 • Przetarg: DG.261.17.2022.JT Przygotowanie prezentacji multimedialnej oraz przeprowadzenie wykładu podczas 11 szkoleń, na potrzeby OODR zakończono nie unieważniono
 • Przetarg: DG.261.18.2022.JT Przygotowanie prezentacji multimedialnej oraz przeprowadzenie wykładu podczas 11 szkoleń, na potrzeby OODR zakończono nie unieważniono
 • Przetarg: DG.261.19.2022.JT Dostawa oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zakończono nie unieważniono
 • Przetarg: DG.261.20.2022.JT Usługi edukacyjne i szkoleniowe na potrzeby Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zakończono nie unieważniono
 • Przetarg: DG.261.21.2022.JT Usługi druku i dostawy materiałów poligraficznych i promocyjnych na potrzeby Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zakończono nie unieważniono
 • Przetarg: DG.261.22.2022.JT - Usługi cateringowe wraz z wynajmem sali oraz catering z dowozem na potrzeby Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zakończono nie unieważniono
 • Przetarg: DG.261.23.2022.JT Usługi druku i dostawy materiałów poligraficznych i promocyjnych na potrzeby Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zakończono nie unieważniono
 • Przetarg: DG.261.1.2023.JT Usługi druku i dostawy materiałów poligraficznych na potrzeby Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zakończono nie unieważniono
 • Przetarg: DG.261.2.2023.JT Usługi druku i dostawy materiałów promocyjnych i poligraficznych na potrzeby Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zakończono nie unieważniono
 • Przetarg: DG.261.3.2023.JT Usługi cateringowe wraz z dowozem na potrzeby Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zakończono nie unieważniono
 • Przetarg: DG.261.4.2023.JT Usługi edukacyjne i szkoleniowe na potrzeby Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zakończono nie unieważniono
 • Przetarg: DG.261.5.2023.JT Usługa cateringowa w postaci stołu szwedzkiego wraz z dowozem podczas Targów Ogrodniczych „Wiosna Kwiatów” zakończono nie unieważniono
 • Przetarg: DG.261.7.2023.JT Usługi edukacyjne i szkoleniowe (szkolenia dla rolników) zakończono nie unieważniono
 • Przetarg: DG.261.8.2023.JT Przygotowanie cateringu z dowozem i obsługą podczas organizowanej przez OODR demonstracji w gospodarstwach ekologicznych zakończono nie unieważniono
 • Przetarg: ZP.1.2023.JT Usługa cateringowa na szkoleniu połączonym z warsztatami polowymi zakończono nie unieważniono
 • Przetarg: ZP.2.2023.JT Usługa cateringowa z dowozem na potrzeby Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zakończono nie unieważniono
 • Przetarg: ZP.3.2023.JT Usługa kompleksowa organizacji szkolenia i warsztatów dla operacji pn. „Wyjazd studyjny. Produkcja wyrobów z mleka – skracanie łańcucha dostaw” zakończono nie unieważniono
 • Przetarg: ZP.4.2023.JT Ogłoszenie Przygotowanie prezentacji multimedialnych oraz przeprowadzenie wykładów/warsztatów podczas 18 szkoleń pn. „Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne zakończono nie unieważniono
 • Przetarg: DG.261.9.2023.EL Usługi cateringowe wraz z wynajmem sali na potrzeby Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Unieważniono
 • Przetarg: DG.261.10.2023.EL Usługi druku i dostawy materiałów szkoleniowych na potrzeby Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zakończono nie unieważniono
 • Przetarg: DG.261.11.2023.EL Usługa kompleksowa organizacji szkolenia i warsztatów dla operacji pn. „Wyjazd studyjny. Produkcja wyrobów z mleka – skracanie łańcucha dostaw” zakończono nie unieważniono
 • Przetarg: DG.261.12.2023.EL Usługi cateringowe wraz z dowozem na potrzeby Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zakończono nie unieważniono
 • Przetarg: DG.261.13.2023.EL Remont i przebudowa pałacu w Łosiowie w ramach inwestycji „Przebudowa Centrum Edukacyjno-Szkoleniowego na rzecz rolnictwa Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego” – etap I zakończono nie unieważniono
 • Przetarg: DG.261.14.2023.EL Usługi cateringowe wraz z dowozem na potrzeby Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zakończono nie unieważniono
 • Przetarg: DG.261.15.2023.EL Budowa wiaty garażowej na sprzęt i maszyny rolnicze na terenie Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie Unieważniono
 • Przetarg: DG.261.16.2023.EL Usługi edukacyjne i szkoleniowe na potrzeby Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie zakończono nie unieważniono
 • Przetarg: DG.261.17.2023.EL Budowa wiaty garażowej na sprzęt i maszyny rolnicze na terenie Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie Unieważniono
 • Przetarg: DG.261.18.2023.EL Usługi druku i dostawy materiałów promocyjnych i poligraficznych na potrzeby Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zakończono nie unieważniono
 • Przetarg: DG.261.19.2023.EL Nazwa zamówienia: Budowa wiaty garażowej na sprzęt i maszyny rolnicze na terenie Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie Unieważniono
 • Przetarg: DG.261.1.2024 Usługi druku i dostawy materiałów poligraficznych na potrzeby Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zakończono nie unieważniono
 • Przetarg: DG.261.2.2024: Usługi cateringowe wraz z wynajmem sali na potrzeby Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zakończono nie unieważniono
 • Przetarg: DG.261.3.2024: Usługi cateringowe wraz z dowozem na potrzeby Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zakończono nie unieważniono
 • Przetarg: DG.261.4.2024: Usługi druku i dostawy materiałów promocyjnych i poligraficznych na potrzeby Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zakończono nie unieważniono
 • Przetarg: DG.261.5.2024: Usługi edukacyjne i szkoleniowe na potrzeby Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zakończono nie unieważniono
 • Przetarg: DG.261.6.2024: Usługa cateringowa na szkoleniu połączonym z warsztatami polowymi zakończono nie unieważniono