Opis:

Znak sprawy: DG.261.5.2022.JT

Nazwa zamówienia: Dostawa samochodu osobowego z napędem hybrydowym dla potrzeb dla potrzeb Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

Wszystkie pliki związane z prowadzonym postępowaniem dostępne są na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8d51f8f0-d560-4b89-8571-d9bf4db1e5b2


Dodano: 4 maja, 2022 przez Jacek Tokarz

Opis:

Znak sprawy: DG.261.3.2022.JT

Nazwa zamówienia: Usługi edukacyjne i szkoleniowe na potrzeby Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

Wszystkie pliki związane z prowadzonym postępowaniem dostępne są na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/156f9d08-58f7-4c00-b143-7503ee7db265


Dodano: 7 kwietnia, 2022 przez Jacek Tokarz

Opis:

Znak sprawy: DG.261.2.2022.JT

Nazwa zamówienia: Dostawy materiałów promocyjnych i szkoleniowych na potrzeby Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

Wszystkie pliki związane z prowadzonym postępowaniem dostępne są na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/7af1c263-d827-4c7c-baf7-da4f10692072


Dodano: 6 kwietnia, 2022 przez Jacek Tokarz

Opis:

Znak sprawy: DG.261.1.2022.JT

Nazwa zamówienia: Usługi cateringowe wraz z dowozem na potrzeby Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

Wszystkie pliki związane z prowadzonym postępowaniem dostępne są na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d7210e97-d74f-4aa2-be6f-3223a8ec8685


Dodano: 4 kwietnia, 2022 przez Jacek Tokarz

Opis:

nak sprawy: ZP.261.5.2022

Nazwa zamówienia: Usługi druku i dostawy materiałów poligraficznych i promocyjnych na potrzeby Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie

Wszystkie pliki związane z prowadzonym postępowaniem dostępne są na stronie:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/27656f45-5169-46d0-ab60-647b756a486b


Dodano: 8 marca, 2022 przez Barbara Rokosz

Opis:

Znak sprawy: ZP.261.3.2022

Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej i STWIORB oraz kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Przebudowa Centrum Edukacyjno-Szkoleniowego na rzecz rolnictwa Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie”

Wszystkie pliki związane z prowadzonym postępowaniem dostępne są na stronie:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/74705873-d3aa-4d3f-a014-d649962c50e4


Dodano: 4 marca, 2022 przez Barbara Rokosz

Opis:

Znak sprawy: ZP.261.4.2022

Nazwa zamówienia: Usługi cateringowe wraz z dowozem i catering wraz z wynajmem sali na potrzeby Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.

Wszystkie pliki związane z prowadzonym postępowaniem dostępne są na stronie:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e4db891b-5257-45be-b1b5-6f1c3834802f


Dodano: przez Barbara Rokosz

Opis:

Znak sprawy: ZP.261.2.2022

Nazwa zamówienia: Usługi edukacyjne i szkoleniowe na potrzeby Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.

Wszystkie pliki związane z prowadzonym postępowaniem dostępne są na stronie:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3dc2d14c-156c-45c9-926a-169584a5cc60

 


Dodano: 28 lutego, 2022 przez Barbara Rokosz

Opis:

Znak sprawy: ZP.261.1.2022

Nazwa zamówienia: Usługi druku i dostawy materiałów poligraficznych i promocyjnych na potrzeby Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.

Wszystkie pliki związane z prowadzonym postępowaniem dostępne są na stronie:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/15446333-c4cd-44ee-9dad-b6bad96c342a


Dodano: 21 stycznia, 2022 przez Barbara Rokosz

Przetargi zakończone

  • Przetarg: Unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej: przetarg 74718 - 2016 zakończono Unieważniono
  • Przetarg: Ogłoszenie nr 313122. Dostawa dwóch samochodów dla OODR. zakończono Unieważniono
  • Przetarg: nr 550984-N-2017 / Adaptacja poddasza w zabytkowym budynku pałacu w Łosiowie zakończono Unieważniono
  • Przetarg: DG/ZP/3/17. Ogłoszenie nr 582979-N-2017 zakończono Unieważniono
  • Przetarg: Termomodernizacja budynku biurowego z przebudową części parteru na kotłownię zakończono Unieważniono