Opis:

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie doradztwa rolniczego indywidualnego i grupowego,
 • organizacja pokazów, demonstracji i szkoleń dla rolników,
 • udzielanie pomocy rolnikom i mieszkańcom wsi w zakresie sporządzania niezbędnej dokumentacji do uzyskania pomocy ze środków UE i innych instytucji.

Wymagania wobec kandydatów:

 • wykształcenie wyższe na kierunku rolniczym,
 • prawo jazdy kat. B.

Komplet dokumentów prosimy przesłać do dnia 29/09/2023 na adres e-mail: kadry@oodr.pl


Pliki do pobrania:
Obowiązek informacyjny Kwestionariusz pracownika Zgoda - dane osobowe
Dodano: 7 września, 2023 przez Jolanta Kopij
Opis:

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie doradztwa rolniczego indywidualnego i grupowego,
 • organizacja pokazów, demonstracji i szkoleń dla rolników,
 • udzielanie pomocy rolnikom i mieszkańcom wsi w zakresie sporządzania niezbędnej dokumentacji do uzyskania pomocy ze środków UE i innych instytucji.

Wymagania wobec kandydatów:

 • wykształcenie wyższe na kierunku rolniczym,
 • prawo jazdy kat. B.

Miejsce wykonywania pracy: Łosiów

Komplet dokumentów prosimy przesłać do dnia 29/09/2023 na adres e-mail: kadry@oodr.pl


Pliki do pobrania:
Obowiązek informacyjny Kwestionariusz pracownika Zgoda - dane osobowe
Dodano: przez Jolanta Kopij
Termin: 27/09/2023
Opis:

Zakres obowiązków:

 1. prowadzenie spraw finansowo-księgowych ze szczególnym uwzględnieniem rozliczeń zakupów i rozrachunków z kontrahentami,
 2. ewidencja analityczna rozrachunków z tytułu dostaw i usług oraz analiza sald i rozrachunków z kontrahentami,
 3. prowadzenie spraw finansowo-księgowych z uwzględnieniem ewidencji operacji bankowych gotówkowych,
 4. dokumentowanie i dokonywanie operacji gotówkowych,
 5. przestrzeganie wewnętrznych wytycznych o gospodarce kasowej ujętych w instrukcji kasowej,
 6. prowadzenie kasy OODR zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 7. prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej ze szczególnym uwzględnieniem ewidencji podatku VAT naliczonego i należnego, prowadzenie rejestrów VAT, sporządzanie deklaracji VAT,
 8. prowadzenie spraw związanych z bieżącą obsługą płacową pracowników OODR.

Wymagania wobec kandydatów:

 • wykształcenie wyższe
 • znajomość programów finansowo-księgowych
 • minimum 3 lata doświadczenia

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 1. CV
 2. list motywacyjny
 3. kwestionariusz osobowy
 4. zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Komplet dokumentów prosimy przesłać do dnia 27/09/2023 na adres e-mail: kadry@oodr.pl


Pliki do pobrania:
Obowiązek informacyjny Kwestionariusz pracownika Zgoda - dane osobowe
Dodano: 18 września, 2023 przez Jolanta Kopij

Zakończone Rekrutacje